pozadi

Podmínky pro rezervaci ubytování:

  1. Rezervaci ubytování je možno provést  písemně, telefonicky nebo emailem. Doporučujeme Klientům na rezervaci uvádět i své telefonní číslo, na kterém je možno se s Klientem v případě nutnosti spojit.
  2. Rezervace akceptovaná pronajímatelem je pro obě smluvní strany závazná.
  3. Po akceptaci rezervace je Pronajímatel oprávněn požadovat po Klientovi zaplacení zálohové faktury až do výše 50% z celkové předpokládané ceny objednaných služeb.
  4. Klient je povinen uhradit zálohovou fakturu v ní uvedené lhůtě splatnosti a zaslat pronajímateli doklad o provedení platby. Pokud tak Klient neučiní, není pronajímatel dále rezervací vázán a nemůže Klientovi garantovat objednaný pobyt.
  5. Cenu  zálohy za ubytování je možno hradit  bezhotovostně poukázáním platby na účet Pronajímatele (platbu je třeba dostatečně identifikovat celým jménem a příjmením, variabilním symbolem platby, adresou nebo rodným číslem). Doplatek ceny za ubytování je klient povinen uhradit při nástupu pobytu včetně poplatku městu za tzv. vzdušné. Cenu za spotřebu el.energie je klient povinen uhradit v den odjezdu.
  6. Cenu vratné kauce 3.000,-Kč je klient povinen zaplatit při nástupu pobytu. V případě fyzického poškození pronajatého objektu a jeho zařízení, či jeho odcizení  bude kauce použita na úhradu této škody. Pokud způsobená škoda bude přesahovat přijatou kauci, objednavatel pobytu se zavazuje k jejímu doplacení do plné výše.   

  7. Zpět