pozadi

Ubytování v Chatě :

  1. Klient je povinen ubytovat se v den jeho nástupu od 13 do 16 hodin. Pozdější nástup je možný pouze po předchozí domluvě s pronajímatelem. V případě, že se Klient bez předchozí domluvy nebo omluvy nedostaví k nástupu do 16 hodin, je pronajímatel oprávněn považovat toto jednání za storno celého pobytu a požadovat tím  po Klientovi zaplacení celé ceny za ubytování.
  2. Klient je povinen v den odjezdu vyklidit pokoj do 10 hodin.

V době sezóny pronajímatel preferuje celotýdenní pobyty.

Zpět